Писано от мен

До 21

1 час назад2 чаши напред3 мътни вечери4 излизания заедно5 спанета

Прочети още